Predsednik žirija:

  • prof. Ivan Rašković, arhitekta

 

Članovi žirija:

  • Zoran Vapa, dipl.inž.građ., posebni savetnik ministra kulture
  • Danijela Vanušić, master istor.umetn., v.d. pomoćnika ministra kulture
  • Slavko Spasić, viši kustos, direktor Prirodnjačkog muzeja

(zamenik člana žirija: dr Boris Ivančević, muzejski savetnik, Prirodnjački muzej)

  • Marko Stojčić, arhitekta, Glavni gradski urbanista
  • Milka Gnjato, arhitekta
  • docent dr Milena Kordić, arhitekta

 

Konsultant:

  • dr Marija Lalošević, arhitekta, Urbanistički zavod Beograda

 

Izvestioci:

  • Tamara Petrović Komlenić, arhitekta
  • dr Jelena Bogosavljević, arhitekta, asistent Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

 

Sekretarijat konkursa: Društvo arhitekata Beograda